The Rookie Candidate: Lorena González

Download
Lorena González campaign image.
( Lorena González )
PRI WNYC