Can Outsider Rick Scott Really Fix Florida?

Download
Gov. Rick Scott
PRI WNYC